David Boon maakte het coverbeeld van Kunstletters #011

'Elk werk is een ware zoektocht, een gevecht tussen gevoel en ratio.'

Grafisch ontwerper en kunstenaar David Boon zorgde met een werk uit de reeks ‘ONECUT’ voor het coverbeeld van Kunstletters #011. Zijn vertrekpunt: een oude advertentie voor schoonmaakmiddelen. 'Net de ‘grain’, de korrel, die in de beelden van die oude tijdschriften terugkeert, helpt om het afstandelijke weg te werken en gevoel te brengen in het werk.'

 

David: ‘De reeks ‘ONECUT’ is opgebouwd uit vormen die ik ontdekte in oude tijdschriften. Vanuit mijn achtergrond in de grafische vormgeving stelde ik me bij die beelden en advertenties vragen als: welke vormen zijn interessant? Met welke uitsnede uit dit beeld kan ik verder een compositie uitbouwen? Ik kocht een hele reeks oude tijdschriften op, doorbladerde ze en stootte op een advertentie voor schoonmaakmiddelen. De glans, de zwier die het product achterliet op deze foto, sprak me aan. Ik sneed de foto uit en creëerde zo een nieuwe vorm. Net omdat de vormen in deze reeks een beredeneerde uitsnede zijn uit een groter geheel, kreeg deze reeks ook de titel ‘ONECUT’. Door de vorm te abstraheren en er een ritmiek in te steken, krijgt het beeld een nieuwe betekenis.

Ik zoek in de vormen naar ritmes in lijnen en patronen. Daarbij wil ik vermijden dat het beeld een kille indruk wekt. Net de ‘grain’, de korrel, die in de beelden van die oude tijdschriften terugkeert, helpt om het afstandelijke weg te werken en gevoel te brengen in het werk.

Doorheen de reeks herhaal ik één vorm die ik interessant vind. Maar door er telkens andere accenten in te leggen doorbreek ik de voorspelbaarheid in het ritme. Dat is elke keer een ware zoektocht, een gevecht tussen gevoel en ratio. Door in deze collage een van de uitgesneden vormen grafisch te verschuiven, keer ik de aandacht terug naar binnen.

Deze reeks is uitgegroeid tot een soort studie. Dat gebeurde op een heel organische manier. Ik experimenteerde met telkens weer nieuwe composities. VORM 3, mijn meest recente reeks is het resultaat van deze evolutie. Werken vanuit een systeem werkt voor mij erg goed. Aan de hand daarvan kan ik een verhaal vertellen. Ik zoek een logica in vormen en vervolgens een variatie ervan. Bekijk het als het grafisch ontginnen van een vorm.

ONECUT, artprint, 50 x 70 cm, 5 ex.

David Boon

°1978, Mortsel
Grafisch vormgever en kunstenaar
Master in de Beeldende Kunsten aan Sint-Lucas Antwerpen.