GREENTRACK

KUNSTWERKT engageert zich in GREENTRACK

Green Track wil de ecologische voetafdruk van de kunstsector verkleinen. Een aantal spelers uit cultuursector hebben hun handtekening onder het Green Trackcharter gezet met als belofte duurzamer en ecologischer te werken. KUNSTWERKT is een van deze organisaties. Hiermee engageren we ons sedert 2014, met volle overtuiging, om zo ‘groen’ mogelijk te werken en dit gedachtegoed ook uit te dragen in onze activiteiten.

Greentrack: groen en sociaal
Mobiliteit, materiaalgebruik, recyclage en hergebruik. Daarnaast is het sociale aspect heel erg belangrijk, dat binnen de filosofie van een gezonde samenleving past. Want die is groen én sociaal. Ook hier gaan we verder op de ingeslagen weg, waarbij we veel aandacht besteden aan ontmoeting en uitwisseling van ervaringen, ideeën en expertise. Zo vormt beeldende kunst een sociaal bindmiddel.

 www.greentrack.be