Jan Leconte kiest

6 oktober 2019
View this post on Instagram

#apaperaday19 Dag 5

A post shared by @ katriendecorte1 on

“De tekening trof mij niet enkel door de sterke compositie, ruw en zacht materiaalgebruik en een vaag dieptezicht maar bovendien wordt de tekening spannend in het blad gezet. 
De heftige, bijna gekraste getekende lijnen van de romp van het beest, de poten die onvolledig getekend zijn en daardoor net krachtig over de grond zweven vooraleer ze zullen neerkomen: ze geven het beeld een bijzondere uitstraling. 
De grote beweeglijkheid van het angstig beest – dat afremt voor één of ander gevaar en dit in de ogen kijkt – trekt de kijker even in de wereld van de kunstenaar.”

Jan Leconte is als cultuurbeleidscoördinator verantwoordelijk voor de cultuurdienst en CC De Ververij in Ronse.  Hij bouwt een regulier tentoonstellingsbeleid in de regio van Ronse uit, waarbij steeds een mix wordt gemaakt van amateurkunsten en professionele kunsten, lokaal en bovenlokaal tot (inter)nationaal met gevestigde én debuterende kunstenaars. Tekenkunst speelt hierbij een essentiële rol, zoals bij de organisatie van de Ronse Drawing Prize.  Op dit moment loopt de tentoonstelling Conform en op 27 oktober start de Collectie Tekenkunst.