Een artist statement is een korte tekst over je werk, waarin je duidelijk maakt waar je werk over gaat en waarom je het hebt gemaakt. Vooral wanneer je naar buiten komt met je werk (bijvoorbeeld met een portfolio of expo) is zo’n tekst belangrijk. Maar wacht niet op de juiste gelegenheid: het schrijven ervan is ook een goede oefening. Het verplicht je om stil te staan bij je werk en de essentie eruit te puren.

Een artist statement is een heel persoonlijke tekst die kijkers uitnodigt om je werk verder te verkennen. Het moet dus vooral nieuwsgierigheid opwekken. Zin om aan de slag te gaan? Deze richtlijnen kunnen je verder helpen.

  • Ga in dialoog over je werk. Tip: Vertel over je werk aan iemand anders, nog voor je begint te schrijven. Dat is een handige manier om de juiste woorden te vinden die je daarna kan gebruiken in een tekst.
  • Voor je aan een tekst begint te schrijven, zorg ervoor dat je de juiste concentratie kan vinden.
  • Stel jezelf enkele grote vragen. Waarom maak ik werk? Hoe doe ik dat? Wat vind ik belangrijk? Wat maakt mijn werk specifiek en welke woorden passen bij mijn werk? Som in een aantal steekwoorden de belangrijkste elementen op die in de tekst moeten voorkomen. Nummer je steekwoorden van ‘belangrijk’ naar ‘minder belangrijk’.
  • Bedenk aan wie je je tekst richt. Wie zal de tekst lezen? Gaat het om een publiek van leken, professionelen, of om een combinatie? Schrijf altijd in functie van de toekomstige lezer.
  • Gebruik in je tekst eenvoudige woorden en zinnen. Complexere taal mag, maar er moet een goede reden voor zijn. Denk aan je lezer: creëer ritme en dynamiek in je tekst en voorkom herhalingen. Vermijd lange zinnen, die breek je beter af in verschillende kortere zinnen.
  • Wees zakelijk, schrijf met een beetje afstand. Soms helpt het als oefening om de tekst in de derde persoon te schrijven. Probeer clichés en opsommingen te vermijden.
  • Steel waar nodig van anderen, maar steel goed en kopieer niet klakkeloos. Probeer een stukje tekst dat je van iemand anders ‘leent’ altijd om te zetten naar je eigen woorden.

Is je tekst klaar? Lees deze eens hardop voor. Dat creëert afstand en zal je helpen je in de lezer te verplaatsen. Laat je tekst zeker een dag liggen voordat je hem echt gaat gebruiken. Lees de tekst opnieuw na en doe aanpassingen waar nodig. Bespreek je tekst met iemand anders.

02.12.2022
Auteur
Paul Hendrikse