Atelier Jef Sterckx © Evenbeeld

Je kan je op verschillende manieren laten vergoeden voor de verkoop van een werk. Welke manier voor jou van toepassing is, is afhankelijk van enkele factoren. We vatten het hier voor je samen.

Welk van onderstaande drie statuten heb jij? Dit bepaalt welke manier van vergoeden geschikt is voor jou.

 • Voer je je activiteiten als kunstenaar uit in hoofdberoep? Dan vind je alle informatie over je statuut en mogelijkheden bij Cultuurloket en Kunstenpunt

 • Ben je zelfstandig in bijberoep? Dan ben je aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en betaal je een sociale bijdrage. Je hebt een ondernemingsnummer, werkt met facturen, houd je boekhouding bij en doet een jaarlijkse aangifte bij de belastingen. Een statuut van zelfstandige in bijberoep kan interessant zijn als je meerdere keren per jaar opdrachten uitvoert of werken verkoopt (vb via een webshop). Meer info over dit statuut vind je hier

 • Ben je geen kunstenaar in hoofdberoep of als zelfstandige in bijberoep? Dan kan je werk verkopen en in je belastingen aangeven als ‘Occasionele inkomsten’.

Mogelijke vergoedingsvormen

Over occasionele inkomsten

 • Wat?
  Je kan voor de verkoop van een werk vergoed worden als je geen kunstenaar in hoofd- of bijberoep bent, op voorwaarde dat de verkoop ‘niet regelmatig’ en niet beroepsmatig gebeurt.
 • Handig voor
  een eerste of een uitzonderlijke verkoop, zeker als je niet van plan bent om geregeld materiaal te verkopen.
 • Wanneer gebruik je dit?
  Je kan dit enkel gebruiken bij ‘niet regelmatige’ verkoop van je werk. Voorbeeld: je neemt deel aan de eindejaarsexpo en verkoopt er voor de allereerste keer een werk.
 • Waar kan je het niet voor gebruiken?
  Je kan dit niet meer gebruiken als je op geregelde basis werken verkoopt. Het principe ‘niet regelmatig’ is een wat vaag begrip en het is de fiscus die dit interpreteert. Als je bijvoorbeeld slechts een keer per jaar, maar diverse jaren achter elkaar een werk verkoopt kan dit al als ‘op regelmatige basis’ geïnterpreteerd worden. Vaak wordt er ook rekening gehouden met de grootte van het bedrag en de frequentie. Als je niet zeker bent, kan je het altijd navragen bij het lokale belastingskantoor.
 • Hoe doe je dit?
  • Je bezorgt, na bijvoorbeeld de uitzonderlijke verkoop van een werk, de opdrachtgever een ontvangstbewijs of nota voor hun boekhouding. 
  • De inkomsten uit de occasionele activiteit moet je aangeven in je belastingsaangifte onder de rubriek ‘Diverse inkomsten’.
  • Ga naar: Deel 2, Vak XV. Diverse inkomsten. Rubriek B. Andere diverse inkomsten, 2. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen, speculaties of diensten, b) andere, 1) brutobedrag Code 1200-61/2200-31: de inkomsten. Hier vul je de code Code 1200-61/2200-31 en het overeenstemmende bedrag in.
   Meer info: zie brochure personenbeslasting cultuurloket (p. 19)
 • Wat hou ik over?
  Deze occasionele inkomsten worden belast aan 33%, tenzij de marginale belastingsvoet lager ligt. In dit geval wordt de marginale belastingsvoet genomen.

Over meer dan occasionele inkomsten: zelfstandig in bijberoep

Als je geregeld werk verkoopt, kan het interessant zijn om het statuut aan te vragen van een ‘zelfstandige in bijberoep.’
Weet dat hier ook onkosten aan verbonden zijn zoals minimaal een sociale bijdrage van 86,39 euro per kwartaal. Zolang je inkomsten echter lager liggen dan 1 621,71 hoef je deze sociale bijdrage niet te betalen en kan je deze recupereren.

Je geeft je inkomsten (en onkosten) jaarlijks aan in je personenbelasting, waardoor dit ook effect zal hebben op je belastingen die je jaarlijks betaalt. Het vraagt dus best wat extra administratief werk, plus vaak extra onkosten als je een boekhouder vraagt je te helpen bij je financiële opvolging. Als je niet meer dan een paar honderd euro per jaar inkomsten hebt uit de verkoop van je werken, is het vaak niet de moeite waard om hier een statuut van zelfstandige in bijberoep voor aan te vragen.

Als je een werk maakt in opdracht, valt dit onder vergoedingen voor opdrachten en heb je meer mogelijkheden. Deze vind je hier.