Foto: Evenbeeld

‘Creative Fair Play’, dat staat voor eerlijke spelregels als je opdrachten doet in de creatieve sector. Een paar tips.

Het manifest

Het manifest 'Creative Fair Play' kan je hier lezen.

Charter fair practices (oKo)

Ook Overleg Kunstenorganisaties (oKo), de belangenbehartiger, werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel, werkt rond ‘fair practices’ in de kunsten. Hun ‘charter fair practices’ definieert heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector. Het doet dat voor alle disciplines: podiumkunsten, muziek (van pop tot klassiek), beeldende kunsten en audiovisuele disciplines. De basis van het charter is een richtinggevend kader met vier principes (solidariteit, transparantie, duurzaamheid en verantwoordelijkheid) en werd verder aangevuld met 12 afspraken om de principes te verankeren in de praktijk.
OKo werkt ook aan een aantal tools die zullen helpen om de afspraken om te zetten in de praktijk. Hierover binnenkort meer.

Meer info

Interessant artikel

De collega’s van Kunstenpunt deden onderzoek naar verschillende verloningsmodellen in de beeldende kunstensector en schreven er dit artikel over.