Atelier Marleen Vansteenvoort © Evenbeeld

Er zijn verschillende kanalen waar je financiële ondersteuning kan vinden als kunstenaar. We sommen de belangrijkste kanalen op.

Gemeentelijke ondersteuning

Bekijk zeker eens of je gemeente ondersteuning of subsidiemogelijkheden biedt voor lokale kunstenaars. Dit kan gaan van het aanbieden van tentoonstellingsruimten, tentoonstellingsmateriaal of kortingen voor het gebruik van gemeentelijke exporuimtes tot projectondersteuning en subsidies.

Sommige gemeenten hebben een kunstenraad die ondersteuning en initiatieven biedt. Vaak vind je die informatie of contactgegevens op de site van je gemeente onder de noemers cultuur, vrije tijd, kunsten,…
Bekijk zeker ook steeds de lokale reglementen voor projectsubsidies, hierbij vind je vaak mogelijkheden voor individuen. Ook voor jongeren voorzien gemeenten vaak projectsubsidies waarmee je je artistiek verder kan ontplooien of een project uit kan werken. Een voorbeeld hiervan is ‘Alles kan’ in Gent.

Subsidies voor bovenlokale projecten

Je kan voor bovenlokale cultuurprojecten subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid. Er zijn jaarlijks twee indiendata.

 • 15 mei voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgend jaar
 • 15 november voor alle projecten die starten vanaf 1 juli van het volgend jaar

Opgelet: Individuele kunstenaars of feitelijke verenigingen kunnen geen aanvraag indienen. De subsidiemogelijkheden gelden enkel voor culturele of jeugdorganisaties, openbare besturen of ‘niet commerciële verenigingen met rechtspersoon (vzw’s dus).

Gemeentebesturen mogen echter wel een aanvraag indienen. Misschien heb je een interessant project dat de gemeentegrenzen overstijgt en waar de dienst cultuur oor naar heeft. Contacteer dan zeker de lokale cultuurmedewerker met je voorstel voor een bovenlokaal cultuurproject rond beeldende kunst of met beeldende kunstenaars in je regio.

Alle informatie lezen?

Subsidiemogelijkheden bij de Vlaamse overheid.

 • Projectsubsidies talentontwikkeling voor individuen
  In 2023 kan je als individuele kunstenaar subsidies aanvragen binnen de projectsubsidies talentontwikkeling. Het biedt financiële ondersteuning bij ‘projecten die talenten stimuleren’.
  Het kan gaan om projecten die artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 
  Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen. Die samenwerking kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.
  Er zijn twee indienrondes: 15 april en september.
  Lees alle informatie

 • Reistoelage voor deelname van individuen aan een internationaal project
  Je kan subsidies vragen bij de Vlaamse overheid voor je reiskosten bij deelname aan een internationaal project. Deze subsidie geldt zowel voor amateurkunstengroepen, als individuele kunstenaars.
  Lees meer

 • Subsidie voor internationale culturele projecten door groepen
  De Vlaamse overheid voorziet subsidie voor internationale culturele projecten die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De subsidies kunnen echter enkel aangevraagd worden door amateurkunstenorganisaties of groepen en niet voor individuen)
  Lees verder

 • Co-financiering voor internationale projecten door groepen
  Deze projectsubsidie voor cofinanciering is er voor de uitvoering van internationale projecten van multinationale instanties of organisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Europese subsidieprogramma's.
  Alle info vind je hier

Andere tips