De manier waarop je vergoed kan worden hangt van heel wat factoren af. Creëer je werk in opdracht of verkoop je autonoom? Wat is je persoonlijke situatie? Werk je vast, (deels) als zelfstandige, ontvang je een uitkering of een pensioen? Hoe hoog en regelmatig is het inkomen dat je verdient via opdrachten of via verkoop?  

Lees in dit beknopt overzicht van wat in de meeste gevallen en voor verschillende situaties geschikt is. Voor uitgebreide info of persoonlijk advies verwijzen we graag door naar Cultuurloket.  

Occasionele inkomsten

Je kan voor een autonome activiteit vergoed en belast te worden zonder zelfstandige in bijberoep te worden, op voorwaarde dat de activiteit niet regelmatig en niet beroepsmatig gebeurt. Wat precies onder niet-regelmatig verstaan wordt is vaag. Lees hier meer.

Zelfstandige in bijberoep

Dit is een manier om regelmatige activiteiten te kunnen factureren, bvb. een verkoop waarbij de sociale bijdragen niet meteen een zware impact hebben maar waarvoor je wel al op een andere manier sociaal verzekerd dient te zijn. Lees meer. 
Ook wanneer je zelfstandige in hoofdberoep bent, kan je deze status gebruiken om activiteiten of verkopen geregeld te krijgen. Je breidt daarvoor je activiteit uit naar ‘kunst’.  

Kleine Vergoedingsregeling (KVR)

Je kunt betaald worden met een KVR als je in opdracht artistieke prestaties levert of artistieke werken produceert. Je moet hiervoor wel beschikken over een kunstenaarskaart. Iedereen die kan aantonen beeldende kunst te beoefenen kan deze kaart aanvragen.
De KVR is een all-in kostenvergoeding die je niet kan combineren met een andere kostenvergoeding. Je gemaakte kosten (vb. verplaatsingskosten) moeten dus inbegrepen zijn in het KVR-bedrag. 
Hou ook rekening met deze limieten van de KVR:

  •  Niet meer dan 30 dagen per jaar 
  • Niet langer dan 7 dagen aaneengesloten bij dezelfde opdrachtgever 
  • Per dag niet meer dan 130,79 euro per dag per opdrachtgever
  • Maximaal 2615,78 euro per jaar  
  • Je mag niet door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde opdrachtgever zijn verbonden (behalve indien je activiteiten een ander karakter hebben en je dit kan bewijzen). Lees meer.

Als werknemer

In het kader van een opdracht kan de opdrachtgever je als werknemer in dienst nemen, dit kan al voor korte opdrachten (min. 3u).
In de kunsten bestaan er verschillende manieren om werknemer te zijn. Je kan rechtstreeks in dienst worden genomen via een arbeidsovereenkomst, via 1Bis of je gaat aan de slag via een interimovereenkomst door een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK). Dit is ideaal voor korte, flexibele professionele opdrachten.
Je zal op het loon sociale bijdragen en belastingen betalen als een gewone werknemer.
Lees meer.   

Vrijwilligersvergoeding

Je kan via een vrijwilligersvergoeding betaald worden, maar enkel als het effectief om vrijwillig werk gaat. Je ontvangt dan een forfaitaire kostenvergoeding bij een organisatie zonder winstoogmerk.
Die bedraagt max. 35,41 euro per dag en max. 1416,16 euro per jaar. Vervoersonkosten kunnen apart worden vergoed. Lees hier meer.

Inkomsten uit auteursrechten

De vergoeding die je ontvangt voor de overdracht (via licentie of overdracht) van je auteursrechten - al dan niet in het kader van een opdracht - wordt fiscaal gunstig behandeld. Meer info

Ga je aan de slag als begeleider of docent?

Dan zijn deze twee pistes interessant:

  • Bijklussen en verenigingswerk 
    Wie 4/5e werkt als werknemer, het statuut van zelfstandige in hoofdberoep heeft of gepensioneerd is kan onbelast bijklussen via het zogeheten verenigingswerk of de occasionele diensten aan burgers. Voor het bijklussen via deeleconomie geldt deze regel niet. Je bouwt hiermee uiteraard geen sociale rechten mee op. Meer info.

  • Binnen de socioculturele sector kan ook gebruik gemaakt worden van de 25-dagenregel, een speciale regeling voor werknemers bij occasionele socioculturele vorming.