Werk verkopen aan een galerie

Je hebt geen statuut als zelfstandige en je hebt nog nooit een werk verkocht. Hoe regel je dat best?

Er zijn 2 scenario’s: 

  • Minder gunstige oplossing: de galerie vraagt je te factureren aan de klant (prijsgunstiger, want geen 21% BTW) en zij factureert aan jou haar commissie. Deze commissie wordt verhoogd met 21% BTW die jij als niet btw-plichtige niet kunt aftrekken. Zo hou je uiteraard minder over. Hetzelfde probleem stelt zich overigens als je zelfstandige bent met vrijstelling van BTW. 

  • Goede oplossing: de galerie factureert aan de klant en jij factureert op jouw beurt aan de galerie met een pro-formafactuur. Jouw factuur is voor de galerie perfect aftrekbaar als uitgave (voor zover deze wordt aangegeven via een fiscale fiche). Jij geeft het in je belastingaangifte aan als diverse inkomsten en je kan zelfs kosten in rekening brengen. 

Opmerkingen: 

  • De fiscus beschouwt ‘regelmatige’ diverse inkomsten als beroepsinkomsten en kan die dus belasten. Dat je het recht hebt gemiddeld 1x per maand diverse inkomsten in te geven, zoals nog wordt beweerd, is zeker niet waar. Voor de ontvangers is er geen enkel risico, maar wel voor jezelf. Dus: je kan gerust verschillende keren ‘diverse inkomsten’ inbrengen, maar zoals altijd: de kruik gaat zolang te water tot ze barst. Lees hier over occasionele inkomsten.

  • Je kan in principe geen kunstwerken verkopen via een SBK (Sociaal Bureau voor Kunstenaars) of een KVR (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars). Deze vergoedingswijzen staan voor betaling van artistieke prestaties. 

  • Sommige galeries werken met inkoop borderellen indien de kunstenaar geen zelfstandige is en gebruiken de margeregeling voor de BTW. Dit sluit voor de beginnende kunstenaar het risico niet uit dat deze inkomsten kunnen worden beschouwd als beroepsinkomst.